شرکت تحقیقات کاربردی فراجهش شمال

اگر هر سوالی درباره محصولات و خدمات شرکت دارید با شماره ما تماس حاصل فرمائید یا ایمیل ارسال کنید.


+98 (0)911 1127533
farajahesh_shomal@yahoo.com

آدرس : بابل