با قسمت پردازش پیام نرم افزار ارسال پیامک می توانید نظرسنجی و منشی پیامکی را برای خدمات و محصولاتتان از طریق سیم کارت اجرا کنید.

سیستم نظرسنجی پیامکی و پاسخ خودکار یا منشی پیامکی

ددر قسمت پردازش پیام نرم افزار ارسال پیامک آسان فراجهش شمال ,برگزاری نظرسنجی پیامکی امکانپذیر می باشد.شما می توانید سریال هایی را تعریف کنید و همچنین می توانید برای هر کدام از سریال ها متن پاسخ خودکار را تعریف کنید ,نرم افزار در موقع دریافت پیام , متن پیام را پردازش می کند اگر با سریالهایی که از قبل شما تعریف کردید برابری داشته باشد , آن را در قسمت پردازش پیام قرار می دهد و پاسخ خودکار مربوط به همان سریال را برای همان شماره موبایل ارسال می کند.در ضمن تهیه گزارش نموداری و خروجی فایل اکسل از نظرسنجی مورد نظر امکان پذیر می باشد.


ثبت نظرسنجی پیامکی
نمایش نتایج نظرسنجی پیامکی
گزارش نموداری از نظرسنجی پیامکی