با قسمت پردازش پیام نرم افزار ارسال پیامک می توانید نظرسنجی و منشی پیامکی را برای خدمات و محصولاتتان از طریق سیم کارت اجرا کنید.

سیستم نظرسنجی پیامکی و پاسخ خودکار یا منشی پیامکی

ددر قسمت پردازش پیام نرم افزار ارسال پیامک آسان فراجهش شمال ,برگزاری نظرسنجی پیامکی امکانپذیر می باشد.شما می توانید سریال هایی را تعریف کنید و همچنین می توانید برای هر کدام از سریال ها متن پاسخ خودکار را تعریف کنید ,نرم افزار در موقع دریافت پیام , متن پیام را پردازش می کند اگر با سریالهایی که از قبل شما تعریف کردید برابری داشته باشد , آن را در قسمت پردازش پیام قرار می دهد و پاسخ خودکار مربوط به همان سریال را برای همان شماره موبایل ارسال می کند.در ضمن تهیه گزارش نموداری و خروجی فایل اکسل از نظرسنجی مورد نظر امکان پذیر می باشد.


ثبت نظرسنجی پیامکی
نمایش نتایج نظرسنجی پیامکی
گزارش نموداری از نظرسنجی پیامکی


برای مشاهده اطلاعات نرم افزار ارسال پیامک انبوه با کامپیوتر روی عکس زیر کلیک کنید


نرم افزار ارسال پیامک انبوه با کامپیوتر