با پیامک هوشمند تا 50 درصد بهره وری پیامک تبلیغاتی را افزایش دهید.

با پیامک هوشمند تا 50 درصد بهره وری پیامک تبلیغاتی را افزایش دهید.

پیامک هوشمند چیست؟

در نرم افزار ارسال پیامک آسان، می توان قابلیت ارسال پیامک هوشمند را فعال کرد، در این حالت نرم افزار بصورت خودکار در موقع ارسال پیامک گروهی برای هر شماره از دفترچه تلفن اطلاعاتی مانند نام، نام خانوادگی، و دیگر مشخصات تعریف شده را در متن پیام قرار می دهد و برای هر شماره ارسال می کند.

برای نمونه یک متن پیام هوشمند در زیر آورده شده است.
باسلام جناب [Family] وقت بخیر
شما با کد اشتراک [Field1] می توانید
در کلاس آموزش فتوشاپ شرکت کنید.

خروجی متن پیام هوشمند برای شخص
باسلام جناب محمدی وقت بخیر
شما با کد اشتراک 264 می توانید
در کلاس آموزش فتوشاپ شرکت کنید.

به این نوع پیام که دقیقا اطلاعات مخاطب در متن پیام قرار می گیرد پیام هوشمند گفته می شود.

پیامک هوشمند چه تاثیری در تبلیغات پیامکی دارد؟

فرض کنید شما می خواهید به یکی از مشتریان، راجع به محصولات جدید اطلاع رسانی کنید. مثلا پیام تبلیغاتی زیر را برای آنها می فرستید.

"سلام
ماشین ظرف شویی 7 کیلویی رسید
فروشگاه بنفشه"
حال متن پیام را به شکل زیر تغییر می دهیم.

"سلام جناب کریمی
ماشین ظرف شویی 7 کیلویی رسید
فروشگاه بنفشه"

حال از شما سوال می کنم به نظر شما کدام متن با دقت بیشتری دیده می شود؟
بله درست گفتید، متنی که با نام خانوادگی ارسال می شود بیشتر توجه می گردد.

خوب چرا متن پیامک هوشمند بیشتر از پیام معمولی مورد توجه قرار می گیرد؟

مطمئنا برای شما هم پیش آمده است که از خیابانی رد می شوید و کسی شما را بصورت زیر صدا می زند
مثلا "هی هی" یا "داداش" یا "آقا" یا " خانم" یا "آبجی" یا "مادرجان"
یا "پدرجان"

مطمئنا آن فرد شما را بارها صدا زده اما شما توجه نکردید.
حال اگر فردی دقیقا نام یا نام خانوادگی شما را صدا کند سریع متوجه صدای آن شخص می شوید و متوقف می شوید و به سمت آن شخص می روید.

چرا وقتی شما موقع صدا زدن با نام و فامیلی بیشتر توجه می کنید؟

برای اینکه ما انسانها از نظر روانشناسی به هویت خود، محل زندگی، تاریخ تولد، و از همه مهمتر نام و نام خانوادگی اهمیت فراوانی می دهیم و از اینکه دیگران ما را با نام یا فامیلی صدا بزنند، احساس خوبی داریم. می توانید این مساله را آزمایش کنید.
مطمئنا شما روزانه به چند نفر سلام می دهید. در محیط کار یا بیرون از منزل با چند نفر حال و احوال می کنید.
روز اول سلام خالی با افراد بدید.
روز دوم سلام با نام یا فامیلی بدید، مثلا "سلام آقا محمد" یا سلام خانم اکبری" مطمئنا متوجه تفاوت عکس العمل اشخاص می شوید. وقتی که با دیگران با نامشان سلام می دهید، عکس العمل رضایت بخش تری از آن طرف مقابل می بینید.

پیامک هوشمند دقیقا همچین حسی را به مخاطب می دهد. با پیامک هوشمند توجه خواننده به پیامک بیشتر جلب می شود و از این طریق احتمال خرید از مصحولات و خدمات شما تا 50 درصد افزایش می یابد.

برای مشاهده اطلاعات سامانه ارسال پیامک به بلک لیست روی عکس زیر کلیک کنید


سامانه ارسال پیامک به بلک لیست